NL

Koopovereenkomst voor overdracht van Kraamzorg Rotterdam

Zorg in Nederland en Kraamzorg Rotterdam hebben op 4 november 2019 een koopovereenkomst getekend om de aandelen in Kraamzorg Rotterdam en Omstreken BV over te dragen aan Zorg in Nederland, waartoe ook ZiNkraamzorg en de Kraamvogel behoren.

Verder bouwen

Paul Hulst, bestuurder Zorg in Nederland: "Wij zijn blij met de keuze van Kraamzorg Rotterdam voor Zorg in Nederland. Bij Zorg in Nederland zijn de afgelopen jaren forse stappen gezet op het gebied van professionalisering, kwaliteitsverbetering en klantgericht werken. Kraamzorg Rotterdam is een bekende en gerespecteerde organisatie bij zowel klanten als ketenpartners in de regio’s Rotterdam en Den Haag. Met de samenvoeging van onze organisaties, kunnen wij verder bouwen aan nog betere zorgverlening en samenwerking met partners in de geboorteketen, zoals verloskundigen en ziekenhuizen".

Ruimte om te blijven investeren

Marja Huizer, bestuurder Kraamzorg Rotterdam: “Met het onderbrengen van Kraamzorg Rotterdam binnen Zorg in Nederland zetten we een belangrijke stap in het borgen van de kwaliteit en continuïteit van onze kraamzorg en onze rol als goed werkgever. Met een - zeker in Rotterdam - complexer wordende zorgvraag, is een financieel gezonde bedrijfsvoering niet meer vanzelfsprekend. Door de integratie van onze backoffices ontstaat er meer ruimte om te blijven investeren in de kwaliteit van de zorg, nieuw aanbod van diensten, digitalisering en goed werkgeverschap. De zorg zelf blijft geleverd door de in de regio bekende kraamverzorgenden en ook de merknaam Kraamzorg Rotterdam blijft bestaan”.

Verder ontwikkelen

Met Kraamzorg Rotterdam kan Zorg in Nederland zich verder ontwikkelen in een markt waarin intensievere samenwerking binnen de geboorteketen en digitalisering steeds belangrijker wordt.

De medezeggenschapsraden van beide ondernemingen hebben een positief advies afgegeven. Er zijn geen directe gevolgen voor klanten en medewerkers van de organisaties.

Kraamzorg Rotterdam wordt als apart label ondergebracht bij Zorg in Nederland. De melding bij de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument & Markt is inmiddels voorbereid.

Dit is een gezamenlijk Persbericht van Kraamzorg Rotterdam en Zorg in Nederland – 5 november 2019

Marja Huizer (links) en Paul Hulst (rechts) tekenen koopovereenkomst