NL

Wat is Shaken Baby Syndroom?

Het ouderschap kan je, ondanks de liefde die je voor je kindje voelt, zwaar vallen. Als een baby onophoudelijk huilt, proberen sommige ouders in hun wanhoop om hun baby stil te krijgen door hem te schudden. Het is ontzettend belangrijk dat je als ouder leert omgaan met dergelijke gevoelens van onmacht.

Een andere reden voor ouders om hun kind door elkaar te schudden is als zij in paniek zijn, bijvoorbeeld omdat hun kind niet meer ademt. Het is erg gevaarlijk om je kind heftig door elkaar te schudden. De hersenen van je baby kunnen blijvend beschadigd raken. Het Shaken Baby Syndroom betekent letterlijk: het syndroom van de door elkaar geschudde baby.

Het hoofd van een baby is groot en zwaar in verhouding tot de rest van zijn of haar lichaam. Bovendien zijn de nekspieren nog niet sterk genoeg om het hoofd zonder steun rechtop te kunnen houden. Als een baby door elkaar geschud wordt, gaat het hoofdje met veel kracht heen en weer. Dat kan beschadigingen veroorzaken aan de hersenen, bloedvaten en zenuwen, met blijvend letsel of zelfs de dood tot gevolg.

De normale omgang met een baby en spelletjes als hop-paardje-hop kunnen dit syndroom niet veroorzaken. Kinderen die lijden aan het Shaken Baby Syndroom blijken vijf tot twintig seconden door elkaar te zijn geschud en in de meeste gevallen minder dan veertig keer.

Wat kun je doen om te voorkomen dat je je baby gaat schudden?

Hoe weet je of je baby letsel heeft opgelopen?

Een geschudde baby reageert in eerste instantie niet echt anders dan normaal. Letsels zijn meestal niet direct zichtbaar en zitten vooral in de zenuwbanen in de nek die voor de controle van de ademhaling zorgen. Gevolgen of symptomen van het schudden zijn doofheid, blindheid, overgeven, niet kunnen slikken, ademhalingsmoeilijkheden, prikkelbaarheid en bloedingen in de ogen. In een later stadium kunnen de gevolgen tot uitdrukking komen in leerproblemen, spraakproblemen, ontwikkelingsachterstand, mentale achterstand of zelfs coma en overlijden.

De beschadigingen in de hersenen zijn in het algemeen blijvend. Toch kan snelle medische hulp en de juiste diagnose voorkomen dat de gevolgen verergeren, bijvoorbeeld door behandeling van een zwelling in de hersenen.

Bronnen