NL

De 10 gouden regels bij borstvoeding

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF hebben 10 vuistregels opgesteld voor het welslagen van borstvoeding. Het zijn internationaal geldende regels die allen onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek. Alle teams van ZiNkraamzorg werken volgens deze vuistregels. In deze wegwijzer lichten wij ons borstvoedingsbeleid toe aan de hand van deze vuistregels.

borstvoeding