NL

Praktische zaken na de geboorte

Je baby is nog maar net geboren en je bent aan het wennen aan de nieuwe verhoudingen in je gezin. Houd er rekening mee dat jij als partner al snel ook praktische zaken moet regelen.

1. Je baby binnen drie dagen aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je kindje geboren is. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet je de aangifte van je baby doen op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag.

Dit neem je mee:

- legitimatiebewijzen van je partner en jezelf
- voor- en achternaam van je kind
- de plaats, dag en tijd van de geboorte
- bij eerdere erkenning van de vrucht: een afschrift van de akte

2. Na de aangifte ontvang je een aanvraagset voor de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

3. Als jij en je partner niet getrouwd zijn: je kind erkennen en ouderlijk gezag aanvragen

4. Kinderopvangtoeslag aanvragen.

5. Geboortedatum doorgeven aan de gastouderopvang of kinderopvang.

6. Je baby binnen dertig dagen aanmelden bij je zorgverzekering.

vader en baby