NL

Algemene leveringsvoorwaarden

Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die we met jou en andere partijen maken. Je kunt hier ook de artikelsgewijze toelichting op de algemene leveringsvoorwaarden van ZiNkraamzorg downloaden.

Download in English

Download our terms and conditions below.