NL

Als je een klacht hebt

Is er ondanks onze inspanningen en beste bedoelingen toch iets waar je niet tevreden over bent? Dan is het goed te weten hoe je je klacht kunt uiten.

1. Bespreek je klacht met de betreffende medewerker van de ZiN.
De kraamzorg is na acht tot tien dagen voorbij, dus als de kraamzorg niet verloopt zoals verwacht, horen we dat graag zo snel mogelijk. Alleen dán kunnen wij de zorg aanpassen zodat je terugkijkt op een mooie kraamtijd. Misschien vind je het moeilijk om bij je kraamverzorgende of andere betreffende medewerker aan te geven als iets beter kan. Dan kun je ook contact opnemen met de teamcoördinator van het ZiN kantoor van bij jou in de buurt. Meestal werkt een gesprek verhelderend en leidt dat tot een oplossing van de klacht. Onze collega zal zich inzetten om tot een oplossing te komen waar jij je in kunt vinden. Als zij niet in staat is je klacht te verhelpen, zal zij dit met je bespreken.

2. Je kunt ook telefonisch of per mail contact met ons opnemen of ons een brief sturen.
Binnen een week ontvang je een schriftelijke bevestiging en informatie over hoe we je klacht zullen behandelen.

Onze klachtenregeling

Je kunt onze klachtenregeling met alle benodigde informatie over het indienen van een klacht hier downloaden.

Geheimhouding

De medewerkers van ZiNkraamzorg en de leden van de Klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van gegevens die tijdens de behandeling van je klacht ter sprake komen.